دستگاه گره زن اتوماتیک آرماتوربندی بدون نیاز به تعمیر نگهداری و برق به نام DF16

دستگاه گره زن اتوماتیک آرماتوربندی بدون نیاز به تعمیر نگهداری و برق به نام DF16

عملکرد آن به صورت خشاب های منکنه می ماند و می توان از آن با یک دست استفاده نمود. نیاز به برق و نگداری ندارد. می توان زیر باران از آن استفاده نمود. سیستم نوین و جالبی است

دستگاه مکانیکی از یک مکانیسم ثابت دوقلو سیم پیچ استفاده می کند که تا 1000 گره می تواند بزند به دلیل اینکه DF 16 به راحتی تنها با یک دست و در حالت ایستاده مورد استفاده قرار میگیرد . یک ابزار حرفه ای برای آرماتوربندی می باشد و می تواند در زمان حدقل 3برابر صرفه جویی شود و به دلیل استفاده از سیستم ماشینی در گره زنی مفتول میزان خطا های انسانی را در بستن مفتول به حداقل برساند و گره هایی مشابه هم و امن ایجاد کند

درباره نویسنده

admin

Theme Settings