سیمان ها

همه چیز درباره سیمان

لغت سیمان از یک لغت لاتین به نام سی منت(cement) گرفته شده است و ماده ای است که دارای خاصیت چسبانندگی مواد را به یکدیگر دارد ودر حقیقت واسطه چسباندن...
0

تنظیمات آنلاین قالب